Rapport från Föreningen Nordens fullmäktige på Biskops Arnö 18–19 juni 2016.

Fullmäktigesammanträdet på Biskops Arnö den 18–19 juni 2016 blev en mycket lugn tillställning, där mycket tid gick åt till att diskutera vad Föreningen Norden ska göra i framtiden.

 

Föreningen Nordens riksordförande Sinikka Bohlin inledde med att berätta att Föreningen Norden under året ökat med 700 individuella medlemmar. 320 nationella organisationer samarbetar med Föreningen Norden. Av dem är 56 medlemmar i Föreningen Norden. Bland andra samarbetar Norden med Rädda barnen och Röda korset.

 

Men många Nordenavdelningar lägger också ner sin verksamhet. Två sjättedelar av avdelningarna är på fallrepet, tre sjättedelar fungerar och en sjättedel nystartas.

 

Nästa år är det Finlands år. 2017 fyller den självständiga staten, republiken Finland 100 år. Föreningen Norden själv fyller 100 följande år, 2019. Finland kommer att uppmärksammas under kommande år.

 

Generalsekreterare Bo Andersson delade med sig av många tankar. En handlar om att vänortssamarbetet skulle kunna användas för bland annat lärande. Lära vad då? Jo, till exempel hur man tar emot flyktingar. Nordenavdelningarna skulle också kunna administrera vänortssamarbetet i kommunerna. Dock är det bara en kommun som har den ordningen.

 

Själva mötesförhandlingarna förflöt utan större dramatik. Några smärre redaktionella ändringar gjordes i föreningens stadgar. Ett förslag från Kalmaravdelningen om att gå tillbaka till ursprungsidéerna och enbart ägna sig åt själva Norden avslogs. Att Föreningen Norden också ägnar sig åt de baltiska länderna, som nu sker, innebär inte att man lämnat själva Norden var svaret från styrelsen. De baltiska länderna behöver allt stöd de kan få, med tanke på deras läge med sin store granne i öster.

 

Ett förslag om att avskaffa distrikten avslogs också. De behövs också i framtiden, sades det. Distriktens roll i framtiden ska utredas i samband med en omfattande stadgerevision.

 

Vidare antogs ett nytt inriktningsdokument för Föreningen Norden.

 

Rolf Wenander

Ordförande Norden Kronoberg, ombud 2016–2017