Tillställning

Distriktsstämma i Föreningen Norden Kronoberg

Lördagen den 10 mars

Plats: Rävemåla Bygdegård

Distriktsstämma i Föreningen Norden Kronoberg.

Program:

9.30 Samling, servering (till självkostnadspris), styrelsesammanträde.

10.00 Distriktsstämma

10.05 Förhandlingar

11.00 Presentation av folkhögskolan med Östersjöprofil, Litorina, Karlskrona, av Marjo Portin, https://litorina.fhsk.se/

12.00 (cirka) Lunch (till självkostnadspris)

13.00 (cirka) Avslutning

Anmälan om deltagande (och eventuella speciella önskemål om maten) senast

torsdagen den 1 mars 2018 till Britt-Louise Berndtsson 073-844 92 16 eller

per e-post: ullabellab@gmail.com