Kronobergs distrikt

Kronobergs distrikt

Styrelse

Ordförande

Britt-Louise Berndtsson
Tel: 0477 620 96, 073 844 92 16
Mejl: ullabellab@yahoo.se

Vice ordförande och sekreterare

Börge Nielsen
Tel: 073 181 22 66
Mejl: borge.nielsen@alvesta.se

Kassör

Sven Astevall
Tel: 072 720 04 57
Mejl: sven.astevall@gmail.com

Övriga ledamöter

Olle Persson
Tel: 0478 102 64
Mejl: olle-persson26@hotmail.com

Ragnar Christerson
Tel: 0470-221 65
Mejl: ragnar_christerson@live.se

Ombud till Föreningen Nordens fullmäktige/webb

Rolf Wenander
Tel: 0470-463 55, 073 046 59 13
Mejl: rolfwenander@gmail.com

Ersättare

Ragnar Christerson
Tel: 0470-221 65
Mejl: ragnar_christerson@live.se